רקע
שלמה אבן גבירול
שלמה אבן גבירול
(1021‏-1070)
משורר ופילוסוף יהודי בתור הזהב של יהדות ספרד.


t שירה

 

ידידות ותהילה

א. תחלת החכמה

ב. כל הזמנים

ג. קום הזמן

ד. מי זאת

ה. שמואל מת

ו. אמר לשר אשר

ז. שמואל את

ח. תבונתך אמת

ט. נשיא עמו

י. תריבון איש

יא. בחייכם אדמי

יב. עזב הגיון

יג. ואת יונה

יד. ובת ליל

טו. בך שברי

טז. אכן מידעי

יז. אמר לשר נשיא

יח. הצפור או דרור

יט. כוכב אשר

כ. בחר מהחלי

כא. כבר נואש

כב. הלא גדל

כג. ידידי שעו

כד. מה לך

כה. אדוני קח

כו. זמן בוגד

כז. ידידי סב

כח. הנידותם שפתי

כט. השיבוך ואפיהם

ל. לאיש ידו

לא. עזר נפשי

לב. מליצי אהבה

לג. מקור הבין

לד. עזבתני ועלתה

לה. גשו לשני

לו. שואל דוה

לז. אני כל

לח. הלא אצדק

לט. לכה רעי

מ. קרא הציר

מא. אמת לא אח

מב. ואלין ואני

מג. גפן שתולה

מד. אהה לי מזמן

מה. זמני מה לך

מו. תהלת אל

מז. יגון חשק

מח. השבר זמן

מט. לבי באימת

נ. שאלתם על לבבי

נא. שאלוני כאלו

נב. כאין נשאו

נג. עטה הוד

נד. התלעג לאנוש

נה. זממי הה

נו. לבי שמח

נז. הפרש לילה

נח. אמר לפני

נט. אמת לאיש

ס. ירפא הזמן

סא. חגר הניב

סב. עצמותי הה

סג. בשרי דל

סד. שושן עלי סעיף

סה. בשושני לחייך

סו. זרועי על בנות

סז. השיר אסף

סח. השר בעז

סט. ידידי מעשה

ע. היתאפק ואם

עא. קחה השיר

עב. תברך מבלי

עג. לך שלום קראני

עד. אהבתיך כאהבת

עה. בעת לא אחזה

עו. …בצרכם כל עצל

עז. …וגביר ימינו

עח. באל תרום

עט. תמורת מעשה

פ. קראוך בני עיש

פא. ואם התפרדו

פב. יחידתי בגלותה

פג. הנשית מידעי

פד. שלט מרן

שִׁירֵי פֵרוּד

פה. רעי נסעו

פו. אחי מידעי

פז. הברק או ברק

פח. פרוד עלי פרוד

פט. אמת כי הפרוד

צ. ידידי החליתי

צא. נפש כנף יגון

צב. עזבני כאלו

צג. אשר גנב

צד. היחיה איש

שִׁירֵי הִתְפָּאֲרוּת

צה. כשרש עץ

צו. אולי דמעות

צז. אזי בשעיף

צח. כשמש מרומים

צט. …את כל

ק. נפש אשר

קא. לו נעצרה

קב. אני האיש

קג. נטש לו

קד. לו היתה

קה. אמר לאומרים

קו. ואהבתי ושברי

קז. בפי חרבי

קח. לשירי שוחרי

קט. אני השר

קי. ואל תתמה

שִׁירֵי תְלֻנָּה

קיא.נחר בקראי

קיב. מה לך יחידה

קיג. אפלס מעגלי

קיד. רביבי דמעך

קטו.לאט עלי

קטז. מליצתי בדאגתי

קיז. כאבי רב

שירי שנינה

קיח.הסר לבבי

קיט.ישלם הסתו

קכ. יהי אחי

קכא. ידידי צמקו

קכב. למה זה את

קכג.אמרי לו

קכד. שאלה אשאלה

קכה. אל יגאלו

קכו. הגנבת וכחשת

קכז.הלא טוב לי

קכח. הלא צוה

קכט. התשאל מחציר

קל. לך שלום…והרף

קלא. קראוני ליסר

קלב. תשובתך משובתך

קלג.אהה לשיר

קלד. הבינותי

קלה. היתכן להאיר

קלו. ואמר מי יחרחר

קלז.ושור נגח

קלח. חסם את עדיך

קלט. נסוגותי וסרתי

קמ. אל תאמן

קמא. אמר לכסיל

קמב. ואל תגבה

קמג. ואם אתם

קמד. ומה לכם

קמה. לך שלום…והשע

קמו.עלה אלי

קמז. לקח בינות

קמח. ומדבר מום

קִינוֹת

קמט. התלאה מנשא

קנ. ביום קצר

קנא. תוגה אשר

קנב.על השחקים

קנג. במוצאי שבת

קנד.יום הפרוד

קנה. עיני מרב בכי

קנו. בימי יקותיאל

קנז. לך לך

קנח. ראה שמש

קנט. הלא תבכו

קס. נגדעה קרן

קסא. מי יחבש

קסב. בכו עמי

קסג. אחי תבל

קסד. אשר תשב

קסה. ואומר אל

קסו.אנוש חציר

קסז. בשורי העליה

קסח. פרוד ידידי

קסט. אליכם יודעי

קע. יצוה יוצרי

שִׁירֵי פְרִישׁוּת וּמוּסָר

קעא. לשוני חוד

קעב. בני אל נא

קעג.ולב נבוב

קעד. ידידי הזמן

קעה. מה תפחדי

קעו. אם תאהב

קעז.אמת עשר

קעח. אם אחרית

קעט. קבר סודך

שִׁירֵי טֶבַע

קפ. ברק אשר

קפא. עת נצבו

קפב. עבי שחקים

קפג.אכל גזרה

קפד. לאטך דברי

קפה. דמות הלילה

קפו. דמות סהר

קפז.היש כזאת

קפח. הלא תראו

קפט. כתב סתו

קצ. לשלח נערי

קצא. הלא תראה

קצב. וירח בבין

קצג.יחשב לבבי

שירי יין

קצד. יגזל שנת עיני

קצה. שפת מזרק

קצו. ידידי נהלני

קצז.הלא נפשי

קצח. ישורני ועפעפו

קצט. הנה בנות עגור

ר. לחולת אהבה

רא. תנה הכוס

רב. …אדם כרצפת

רג. …הפוך חתף

שירי אהבה

רד. שור כי יפה

רה. מחצני אשר

רו. אמיר אשר

רז. ורעיתי מהללה

רח. אמר לשוכנים

רט. בלבי אש

רי. ויונה בעדי

ריא.חקר ואהב

ריב. כתמר את

ריג. מה לאביגיל

ריד. שער שחר

רטו.בטרם יחזק

רטז. הקיצותי כישן

ריז. אהי פדיון

ריח.אמרו למי

ריט.דודי אשר

רכ. ועיני שקטה

רכא. ושני הצבי

רכב. היונה או כבן

רכג.קולי לצופי

רכד. …תסב תנחמני

שונות

רכה. ענק חרוז

רכו. אתן לאלי

רכז.הלא תראי

רכח. משמן בשרי

רכט. ישועתך הלא

רל. …שובים באהבה

רלא. אשרי תמימים

רלב. והיונים מבכות

רלג.כחלא בעין

רלד. עפר רועה

רלה. שאלו נפשי

רלו. שאלתיהו למי

רלז.תנסו ים

שירים נוספים לפי ברודי ושירמן

תבונתך אשר מים רחבה

וערום מבלי מלבוש ומכסה

אחי מוסר התראה ערוגות

יפנק אל לבב מזרק ויפנה

חקר היטב ידידי יגעני

רפא צירי נשיא עמך והבט

די-לי מעט-לחם די

כנשר את מרחף על-ילדיו

שמעה ודם רגע ודם

פקד ברק-שחק באש יקדת

ואמר כוכבי רום הגבוהים

ורעים מכלי-חשק כליהם

נפשי במסתרים תבכה עלי גוה

אמר לאשר לבבו רם

הלנצח יעירני ולעד

זרק אלהים באשון חשך

דמי התאוה הם הדמעות

שירי קודש

סֻכּוֹת

רלח. שדי אשר

רלט. שפעת רביבים

רמ. שוכנת בשדה

רמא. שלום לך

רמב. אל ישיב

רמג. שבעה שחקים

רמד. שליט יוצר

פסח

רמה. שאלי יפה פיה

רמו.שכחי ענותך

רמז. שאי עין

רמח. שרש בנו

רמט. נשמת שאופי

רנ. שלחיך כטל

רנא. שזופת שמש

רנב.שלח רוחך

רנג. בטל אצור

רנד.שחקים רקע

רנה. מי כמוך שוכן בגבהי

רנו. מי כמוך עמקות

רנז. שחרים אקראה

רנח. שנותינו ספו

רנט. שדודים נדודים לציון

רס. שכולה אכולה

רסא. שזופה נזופה

שבועות

רסב. שתי רעיוני

רסג. שולמית שחרחרת

רסד. אלהיך אש

רסה. שמר לבי

רסו.בצל שדי

רסז. שוכן עד גאלנו

רסח. שמשי עלה

שבעה עשר בתמוז

רסט. שעה נאסר

תשעה באב

רע. שומרון קול

רשויות

רעא. טרם היותי

רעב. יה לך

רעג.שאל להודות

רעד. שאלוני סעפי

רעה. שבחי אימה

רעו. שוכב עלי

רעז.שחק וכל

רעח. שחר עלה

רעט. שחרה הבחורה

רפ. שחרתיך בכל

רפא. שלחה לבת

רפב. שלף חרבך

רפג.שלשה נוסדו

רפד. שמך אלי

רפה. שמעה אדון

רפו. שמש כחתן

רפז.שמשי עדי

רפח. שעלי אפרשה

רפט. שער אשר

רצ. שער פתח

רצא. שעריך בדפקי

רצב. שפכי לצור

רצג.שש נגזרו

רצד. ששוני רב

רצה. שתי בך מחסי בפחדי

נשמתות

רצו. נשמת שארית

רצז.נשמת שבט

רצח. נשמת שטופי

אופנים

רצט. את אשר

מאורות

ש. שובי בתולה

שא. שמונת אלפים

שב. שני זיתים

אהבות

שג. לך אל

שד. שובי שובי

שה. שור כאז

גאולות

שו. שבועה קבועה

שז. שביה בת ציון

שח. שביה עניה

שט. שובב כלילי

שי. שחרה ונאוה כאהלי

שיא. שכורה עכורה

שיב. שלחה אמי

שיג. שמרתי יום

קדושות

שיד. זה לעמת

שטו. שנאני אלים

הבדלות

שטז. שלח מנזר

שירים שונים

שיז. אדרשה חסדך

שיח. אלהי שא

שיט. אלוה חי

שכ. אמון בחיק

שכא. אשר ראה

שכב. ביום אערך

שכג. בשלוה והשקט

שכד. דעי נפשי

שכה. יביא לחדרו

שכו. יגל חזון

שכז. יי שטופה

שכח. יי שעה

שכט. כהן מעלה

של. כרת לבבי

שלא. לך יי הצדקה שוכן

שלב. לך נפשי

שלג. לך שדי

שלד. רם את

שלה. שארית קהלה

שלו. שבויה עניה

שלז. שבחה בחכי

שלח. שבחי נפשי

שלט. שבת משושי

שמ. שדודים נדודים תקבץ

שמא.שובב עם

שמב. שובי נפשי

שמג. שוכן עד מאז לבדך

שמד. שומע תפלה

שמה.שור ידיד

שמו. שחק כדק

שמז. שחקים וארקים הישאו

שמח.שחר אעורר

שמט.שחר להודות

שנ. שחר קמתי גם

שנא. שחר קמתי להודות

שנב. שחרה ונאוה כל

שנג.שכולה בתולה

שנד. שכולת בנים

שנה. שליט ירכב

שנו. כל ברואי

שנז.שם אלהי

שנח. שמך יגדל

שנט. שמע ניב

שס. שמע נצב

שסא.שמר צורי

שסב. שמרה הליכות

שסג. שמש עלי

שסד. שנאנים במעונים

שסה.שני חיי

שסו. שעה ניבי

שסז. שעה עליון

שסח.שער שקד

שסט.שש מאות

שע. ששון לבי

שעא. שתי פעמים

שעב. שתיל עמיאל

שעג. תברך יה

שעד. תחת כנפך

שעה. בעלות יה

שעו. יעזב רשע

שעז. מושל בקצוי

שעח. שאג לך

שעט. שדי שוכן

שפ. שובבנו לגבולנו

שפא. שוגה בחיק

שפב. שוכן על

שפג. שעה לחש קוראיך

שפד. שתי בך מחסי מוריש

שפה. …אמרה לאל

שפו. …התנערי מעפרך

שפז. …ומה אני

שפח. …ציון תשבחי

שפט. יי שלומך

שצ. אם מראות

שצא. שחר אבקשך

שצב. אמנון אני חולה

א. שפל רוח

ב. שחי לאל יחידה

ג. שכחי יגונך

ד. אדני מה אדם

ה. שכני בתי חמר

ו. שנאנים שאננים

כתר מלכות

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה אבן גבירול

הקלידו:

 • שקמה תעשה

 • נעמי דייגי

 • אלעד יעקובי

 • קשת גוטמן

 • ישראל ויסברוט

 • אופיר ויצמן

 • אמנון ירום

 • אהרן פורת

 • אבנר בהט

 • עומר נאור

 • ערן גרף

 • ג"ס

הגיהו:

 • משה נועם

 • נורית רכס

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

אלי הירש על שלמה אִבְּן גַּבִּירוֹל

מאת Shani Evenstein Sigalov

בטור השירה שלו בידיעות אחרונות מתאריך 24 באוקטובר 2008, כתב אלי הירש ביקורת על ספר שירה עכשווי כלשהו, שהתייחס לשירה העברית בספרד בימי-הביניים. הירש התלונן על דלות הספר העכשווי לעומת המופת של שירת ימיה"ב, וכך כתב על שלמה אבן גבירול: בואו נדבר על אבן גבירול. הוא ידוע בתולדות השירה העברית כמי שהשכיל להעניק ביטוי חריף לרגשות מרים במיוחד — ליגון כבד, מה שמכונה בימינו 'דיכאון', שמלווה בבוז עמוק לעולם ובגאווה שאין לה גבול. בשיריו (כמו ב'ניחר בקוראי גרוני' שקטע ממנו מצורף לרשימה) הוא שב ומסביר ...
תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה אבן גבירול

הקלידו:

 • שקמה תעשה

 • נעמי דייגי

 • אלעד יעקובי

 • קשת גוטמן

 • ישראל ויסברוט

 • אופיר ויצמן

 • אמנון ירום

 • אהרן פורת

 • אבנר בהט

 • עומר נאור

 • ערן גרף

 • ג"ס

הגיהו:

 • משה נועם

 • נורית רכס