רקע
אברהם אבן עזרא
אברהם אבן עזרא
(1092‏-1164)
משורר, בלשן, פרשן מקרא, ופילוסוף בתקופת תור הזהב בספרד. עסק גם באסטרולוגיה, מתמטיקה ואסטרונומיה.


t שירה

 

שירי קודש

א. איך תחשה נפשי

ב. בדת אל אדבקה

ג. אבטחה על פעלי

ד. את פליאות שם מחולל

ה. בטרם היות נפשי

ו. אם נקטה נפשי

ז. אלוהי תהילתי בשמך אשחרך

ח. איש לב בך האמין

ט. אודה לאלי

י. אלוהי חקרתני ותדע מזימתי

יא. איך לחמו לוחמי

יב. אודה לאל חיי

יג. אב המון מל בשר יחידו

יד. ברכי נפשי אשר לו הגדלה

טו. אמר יהי אור

טז. את תפארתי טוב לך תתי

יז. מי כמוך באלים

יח. אתם שארית בעלי הברית

יט. אבי אבי מתי תביא

כ. אגדלך אלוהי כל נשמה

כא. אודה לך חזקי נצח

כב. אות אל גאה

כג. אכסף לימים

כד. אל אל אשחר ואתפללה

כה. אל אל שובי יחידה

כו. אלוהי סוד אחדותך שמעתיו

כז. אלי אהללך בבר לבב

כח. אמונה עלי תולע

כט. אמת אל אמת אתה

ל. אצולה מכבודו אל בראך

לא. אצולה ממקור חיים מאירה

לב.אשבע בעת ארעב להללך

לג. גדול ה' ומהלל מאד

לד.שלום ראי נא

לה. בשם אל חי

לו. אלוהי בשם קדשך

לז. אל אלוהים כלתה נפשי

לח. מדי היות לבבי

לט. ארוממך כי נשגב

מ. אל חי בקרבי

מא. שמים וחילם

מב. הלל תמלל למלא

מג.שם אלי מנת גורלי

מד. צור המקרא בצור ישראל

מה. אני תמה יפת צמה

מו. אבטח ביום צר לי

מז. אשמחה כי אפתחה פי

מח. אל מתנשא על כל לראש

מט. אמרת יחידה ליחיד

נ. אודה לשם באפי נשמה

נא. אחלי לבי לפניך

נב. כל אשר יוכל

נג. אאמיר אל האמירני

נד. נפשי תזמר

נה. שמע ישראל

נו. חיה עצומה

נז. אל אל אמת אין ערך

נח. אל אל אין ערך

נט. אשא עיני לכל דרך

ס. אחלי יכונו דרכי לשמר

סא. אמרות אל אמרות טהורות

סב. אפס אמת בלתך

סג.בקש לבבי ראש

סד. אל אל בני אלים

סה. צמאה לך

סו. אלים ברוצם באופניהם

סז. אל אמת עמי

סח. הנפשים אל יסודם

סט. אודה עליון יושב במסתרים

ע. אותות אל אמת

עא. אל דוד בשם לא כניתי

עב.ארחות אלוה עמדו

עג. אור כבוד אחד

עד.אמונתך יודיעו

עה. שמים מספרים כבוד אל

עו. מבשרי אחזך ואת נעלם

עז. נשמת שדי הבינתני

עח. כל עצמותי תאמרנה

עט. אמרות ימים לימים

פ. אחד גדל כח

פא. אחלי יכונו דרכי לעבדך

פב.אתה גחי מבטן

פג. אחזו אלים פני כסא

פד.אל נשגב בהודו

פה. מחנות עליונים

פו. אל חי ברא מסבה

פז. אבות קדושים דת ירשו

פח. אל אל אשר עלילות

פט. אל אל וטובו

צ. אהבת אלי לי ערבה

צא. אנושה ענושה גרושה

צב. אודה יה ולשמו

צג. אל ה' נפשי אשא

צד. אחרה עת מועד מועדים

צה. אני גולה וסורה

צו. אהליבה עם בנותיה

צז. אם כח אבנים כחי

צח. אי גבורתך ימין אל… בערה בי

צט. אי גבורתך ימין אל… בא במסרת

ק. איך יעמד לבבי

קא. בידי אל יהי אורך

קב. מי יתנני כימי אלוה

קג.אני באוני אצעקה

קד. לנו כטל תהיה

קה. אלי אסף פזורה

קו. על אח בערוני

קז. אימתי עדן שממת

קח. אל לב ידידי

קט. אל בדתך האמרתנו

קי. אחות נגע תורך

קיא. אחרה עת פדותי

קיב. אלוהי בגלותי בך אחסה

קיג. איפה בני עליון

קיד. יואל עוד להביא

קטו. לאל חיי תפילתי

קטז. יעלה יפת קול

קיז. אילת על דוד עגבה

קיח. איך אני לבדי נד

קיט. אל אמת יבקשו

קכ. יחיד מרומם שוכן עליה

קכא. לאט על מתים

קכב. איך עת פדות יאחר

קכג. איך קול ענות חלושה

קכד. איה גואלנו

קכה. אם אזכרה שביי

קכו. אם דרך מעמדי

קכז. עבר עלי נות אל

קכח. בחרתי באהליבה

קכט. אנא אבקש לי

קל. אלוף נעורים

קלא. אנכי לא יהיה לך אלוהים

קלב. אמרו בני אלוהים

קלג. אדון בעזו יוצרי אורה

קלד. אהל משכני צור הקימהו

קלה. אהל רחמיך נטיו

קלו. אהללה שם אלוהי בעודי

קלז. אמר לצפון תני חילי

קלח. אור פני מלך יקו

קלט. אז בעלות מקטרת מר

קמ. אח בענות אח לאח

קמא. אחד בפי גדודו

קמב. אחלי אני חלקך

קמג. אחרי עושי אלך

קמד. אחשק ולא אדע מקום עפר

קמה. איכה לבבי יעמד רגע

קמו. אל אחד ואין זר אתו

קמז. אל אל גדול ומהלל

קמח. אל אלוהים חילי

קמט. אל אלוהים ניב לשוני

קנ. אל אשר מעשיו עצומים

קנא. אל יגלה לעיני

קנב. אל ישועתנו חסדך הראנו

קנג. אל מי אדמה פועל גבורות

קנד. אל נערץ בסוד גלגלו

קנה. אל פעליו גברו

קנו. אל ראשון באין סוף

קנז. אלוהי הרוחות לכל בשר… רחבים וארכים

קנח. אלוהי הרוחות לכל בשר… רצוני נגדך

קנט. אליה לשבויה בוא יבוא

קס. אם יום פדותי אחר

קסא. אמות ולא מת

קסב. אמן פלאך הראה

קסג. אמרה יום יום בראותי

קסד. אמרה כתושה בעלי

קסה. אמרתך אלי הקם לשבויה

קסו. אני אמה לאמה

קסז. אסיר קום שבה

קסח. אסירת צרים

קסט. אסירת שבי סורה וגולה

קע. אעלז אלוהי בזכרך

קעא. אערך בשבחי לאל

קעב. ארבע מסבות בארבע חונות

קעג. אפצחה רנה ותודה

קעד. אפרש שעלי

קעה. ארץ מה לך עוד נבוכה

קעו. אשפך שיחי לפני אל

קעז. אשפך שיחי לפניך

קעח. אשפיל לך לבי ועיני

קעט. את עצבי אגיד

קפ. את שה פזורה

קפא. אתה אל ראי

קפב. בת נדיב חכי

קפג. גודר גדר גדר דחויה

קפד. הבוחר בשירי זמרה

קפה. זמרו משכיל

קפו. יהמה לבבי על נדוד

קפז. יעלז ישרון

קפח. לנו כטל תהיה… ארח מני עושי

קפט. לנו כטל תהיה… אמיר אל האמירו

קצ. מה לך צביה

קצא. מחנות אל ירוצון

קצב. מחשבות אל עמוקות

קצג. אשא כנפי רעיוני

קצד. עזרת אבותינו

קצה. ענו בהמון שירים

קצו. צור לבבי

קצז. צורי עון מריי

קצח. ראש דברי

קצט. רני ושמחי

ר. שדי קדושי

רא. שדי משושי

רב. שערי פדות אפתח

רג. אחרו פעמי משיחי

רד. את חפצי מלא

רה. אל נקרא בשם אותות

רו. אם לא תדעי נפשי

רז. אותות נחומים

רח. אוכיח בפי רוחי

רט. אפתח שפתי בנגינותי

רי. אל חי בכל עצר

ריא. אלוהי הודיעני את ארח החיים

ריב. אנא בערכנו

ריג. ה' מה נעמה אהבתך

ריד. אריב עם רעיוני

רטו. איך מלאני לבי

רטז. איך תמו מאויי

ריז. אין לי פה להשיב

ריח. אסכן עמך אלוהי

ריט. אשרי אדם בוטח בך

רכ. אל תבוא את עבדך

רכא. אשתחווה אל היכל קדשך

רכב. ה' חקרתני ותדע

רכג. אבי עבר על רשעי

רכד. ה' שמע נא את קולנו

רכה. אדיר הנאדר ברומו

רכו. אז מקדם קדמוני

רכז. אל אל יחידה ישרי מעגליך

רכח. אל עליון שעה הגיון

רכט. ה' אתנפל ואשפיל

רל. אלי שית רצון

רלא. אמונים עומדים נגדך

רלב. אנחנו בני גלות

רלג. אני בעודי במאסרי

רלד. אעירה שחר על דברתך

רלה. אשאלה משכני סנה

רלו. יוצר בחכמה רוחי

רלז. ישני לב מה לכם

רלח. מתגרת הדין שלהבת בלבבי

רלט. אם זכרתי עוני

רמ. אמלא פי תוכחות

רמא. כי שמע אל אביונים

רמב. בחסד עליון ינחם

רמג. אותותיך יה העמדת לפני

רמד. אל אלוהי הרוחות

רמה. ימי אדם צבא

רמו. ה' אחד ושמו אחד

רמז. איך אדם ולרגעי

רמח. אדון עולם יצוה

רמט. טובך אל תצפן לגוי

רנ. אל נכספתי לראותך

רנא. אלי האזינה לקול תחנוני

רנב. אסיר תאוה שמע מצוה

רנג. ככל יצורי אבדו

רנד. אשרי האיש ירא

רנה. אל בית המלך לבוא נקראתי

רנו. אל אל אשא עיני

רנז. אלי עשה לי למענך

רנח. לכבוד אדוניך השתחוי

רנט. פנה אלי וכבש

רס. אלוהי שמע נא

רסא. אדון נפשי גאלני

רסב. בשמך אל אקרא

שירי קודש נוספים:

 1. אבני יקר

 2. אשתחווה אפיים ארצה

 3. אז מארץ מצרים

 4. אם אויבי יאמרו רע לי

 5. איה נבואות נביאים קדומים

שירי חול

שירי עוני

רסג. נאם אברם

רסד. גלגל ומזלות

רסה. אשכים לבית השר

רסו. מעיל יש לי

רסז. כבודי במקומי

רסח. על הדגה

רסט. [מלבש משבץ]

רע.הקנקן ריקן

רעא. באתי ביום צום

רעב. אפרוש כף

רעג. ועל כל האדות

רעד. תברך יה

רעה. למי אנוס

רעו. נדוד הסיר

רעז. מה לי

רעח. באויבי אל

רעט. תוחלתי נכזבה

רפ.אבי הבן

רפא. אלו לפי אידי

רפב. שער ראשי

רפג. יש עם

רפד. זכר שמי

רפה. לדור דורים

רפו. כבודי שש

שירי ידידות

רפז. לשוני בחרי

רפח. אי ישן

רפט. אם הנדוד

רצ. שמש ביום

רצא. צורה החיתני

רצב. איך ישליו

רצג. מנדוד אמון

רצד. בעלי ריבי

רצה. הודות עלי נבל

רצו. כוכב דרך

רצז. […] מעשי אל

רצח. לנחל בין

רצט. שמש בגבעון דום

שירי כבוד

ש. קחה ספר

שא. יסוד מספר

שב. תנו כבוד

שג. אני אל אל

שד. ספר יסוד

שה. אל חי לך

שו. יברך אל

שז. בשם אחד

שח. יברך שם

שט. אחד בלי ראשית

שי. לך אל חי

שירי רעים

שיא. הרחקת כליל

שיב. אחי יהודה

שיג. ומי הביא

שיד. אבי עזרי

שטו. הנכון אל אביר

מכתמים

שטז. מילדי יום

שיז. היום בחברת הידיד

שיח. קום עצל

שיט. אנוש ריקם

שכ. קול קורא

שכא. מוסיף על חטאו

שכב. לאיש חרש

שכג. איש אל תהי

שכד. שור כי בנות

שכה. על צוארך

שכו. ביום כלות

שכז. זקן כפוף קומה

שכח. אחר אשר אחר מות

שכט. הישמעאלים

חידות

של. אחור לבנים

שלא. אחודה לכם חידה

שלב. את דבר חידתי

שלג. אמור מה זאת

שלד. ארץ בלי אדמה

שלה. בני הכן

שלו. גבר אשר דת

שלז. זכור אחי

שלח. ערום הולך

שלט. ראה דבר

שמ. ויבאו הרעים

שמא. אם תהפוך

שמב. אמור מה שם

שמג. אמור מה שם צבי

שמד. אשר יאחז

שמה. אמיר בשם

שמו. אדני קרשים

שמז. בשיר שתי מלות

שמח. בראש השיר

שמט. בשמים ראש

שנ.בפי כל

שנא. הפוך החן

שנב. השם אשר נכתב

שנג. ומי חכם

שנד. ומה שם בן

שנה. ואם תרצה

שנו. חצי השם

שנז. ידידי מה תבקשני

שנח. לא הוא שמו

שנט. לבקש כור

שס. משכיל לב

שסא. סור שם עפר

שסב. עשירית כף

שסג. פלא שמו

שסד. צבאות חמדו

שסה. רחש שם

שסו. שמונה בהסירך

שסז. שעו מני

שירי ריב

שסח. אל אחד

שסט. אל בוראי

שע. בין רעים

שעא. בין שבת

שירי חתנים

שעב. אל נהר סוד

שעג. הנה פני תבל

שעד. חתן חדה

שעה. על יעלת תמר

שירי תוגה

שעו. האספו משכילים

שעז. אמונתך נודעה

שעח. אשרי האיש ירא

שעט. אהה ירד

שירי שחוק

שפ. אשיר בקולי

שפא. אשורר שיר (שחוק האישקאקי)

שפב. מלכים נפגשו

שפג. מצחק בקוביה

שירים נפלאים

שפד. אנחנו בני גלות

שפה. אבי אל חי

שפו. אבי אבי

שפז. ארבעה עמדו

שפח. שמש זבול

שפט. כאלו מחנה

שירים שונים

שצ. בן אדמה יזכר

שצא. אלהי קדם

שצב. אמונת אלהי

 א. אח ועבד

 ב.  שמעו נא

שירים נשגבים

ג. ביום אשר אל אמר

ד. לך אלי תשוקתי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם אבן עזרא

הקלידו:

 • אופיר ויצמן

 • אמנון ירום

 • רחל אוסטרובסקי

 • מרדכי עזריה

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם אבן עזרא

הקלידו:

 • אופיר ויצמן

 • אמנון ירום

 • רחל אוסטרובסקי

 • מרדכי עזריה