רקע
משה בילינסון
משה בילינסון
(1890‏-1936)
רופא, מחלוצי העיתונאים והפובליציסטים בארץ ישראל, ממנהיגי תנועת העבודה, חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר אספת הנבחרים והוועד הלאומי.


a מאמרים ומסות

 

בימי תחית איטליה (הוצאת חברה, ת"א)

א. מבוא

ב. פרק ראשון: נוטי הקו

ג. פרק שני: ג'וזפה מאציני

ד. פרק שלישי: קרלו קטאניאו וג'וזפה

ה. פרק רביעי: וינצ'נצו ג'וברטי

ו. פרק חמישי: ליברליזם

ז. פרק שישי: מבחן (1846–1849)

ח. פרק שביעי: הגשמה (1850–1871)

ט. פרק שמיני: חתימה (ותוספת דבר)

בימי מסה

(הוצאת דבר, ת“א, תר”ץ)

בפרוץ המאורעות

א. סכנת הכותל

ב. אחריות

ג. חשבון פוליטי

ד. בשעה חמורה

עם המאורעות

ה. מי הוא האויב

ו. שלום או שוחד

ז. אל נגרר אחרי המחרימים

ח. לחשבונים של המאורעות (א-ה)

ט. מדו-לאומיות להתבטלות

י. חולשה או משחק

יא. מלאכת הפניקה

יב. שלום אך לא הסתלקות

יג. במוקש:

 1. סן ג’ון פילבי

 2. תשובתו של ד"ר י.ל. מגנס

יד. בשטח הפוליטי:

 1. מכתב מק-מהון וטהרת הדימוקרטיה

 2. הזכויות על הארץ

 3. “מלמטה למעלה”

טו. ההשליה הפוליטית

טז. בשטח הכלכלי-סוציאלי

יז. המפעל

יח. אשמת המשטר (בשולי עדותו של לוק)

במשבר העולם – כרך ראשון

(הוצאת דבר, ת“א, ת”ש)

יט. תנועות ומשבריהן

אסונו של עולם

כ. עשרים שנה למלחמת העולם

כא. אזהרה לבנים

כב. ורסאיל

בני הדור

כג. לנין

כד. הפוליטיקה הלאומית וניגודיה

כה. מדינאי ללא מזל

כו. צוואתו של דור הולך

כז. לסיום פרשה פוליטית אחת

כח. דברי הפרידה של גאנדי

בעיות הזמן

כט. הפרובלמה הלאומית בין פועלי צ'כיה

ל. לשאלות הפוליטיקה הקולוניאלית

לא. הליגה האנטיאימפריאליסטית

לב. מתוך חיפושי האמת הסוציאליסטית

לג. משבר הדמוקראטיה וכשלון הדיקטאטורה

לד. "רומאנטיזם" וסוציאליזם

לה. סיסמאות והגשמתן (הרהורים לא' במאי 1927)

לו. אחד במאי 1932

על אם הדרך

לז. "הקשר הגלוי"

לח. האינטליגנציה והעובדים

לט. איש הרוח והחברה

מ. בגידת הכהנים

מא. להזכיר נשכחות: משפט דרייפוס

מב. נער לפני משפט

מג. מחזית המלחמה במשפט-המות

פרקי רוסיה

מד. הדקאבריסטים

מה. אלכסנדר הרצן

מו. בין פברואר לאוקטובר

מז. אידיאה וסירוסה

מח. יום קרונשטאט

מט. “לבן” בססס"ר

נ. אופוזיציות בססס"ר

נא. טרוצקיזם

נב. רוסיה המועצתית בחבר הלאומים

נג. על פני רוסיה – 1935

פרקי איטליה

נד. ימים סוערים

נה. הפאשיזם האיטלקי

נו. רצח מתיאוטי

נז. תאות הכיבוש של הפאשיזם

נח. נצחונות מוסוליני

נט. רשמים מארץ הדיקטאטורה

ס. בין איטליה והאפיפיור

סא. אירופה במערומיה

סב. שיעור הסתכלות במדיניות של ימינו

פרקי אוסטריה וגרמניה

סג. פרוגרמת לינץ

סד. הבחירות באוסטריה (1927)

א. אחרי 15 ביולי (1927)

ב. ימי מאי 1929 בברלין ולקחם

ג. ועידת מאגדבורג

ד. במיצר

ה. עם פירוקה של הסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית

ו. "קורופציה"

ז. ואלטר ראטנוי נרצח שנית

ח. בעקבות התבוסה בגרמניה

ט. הסנסאציה ב"מלכות השלישית"

י. ללא צעיף

יא. באבל וינא

יב. פאציפיזם או התנגדות להיטלר?

יג. אחד במאי 1934

בדרך לעצמאות – כרך שני

“טעם המערכה” – נפתולי הישוב בצבת המנדט

יד. "טעם המערכה"

טו. הפרידה מעם הנציב הראשון

טז. פקודת העליה החדשה

יז. גירוש יהודים מארץ-ישראל

יח. פקודת האזרחות

יט. לאחר פסק-דין אחד

כ. הכותל המערבי

כא. למושב ועדת המנדטים

כב. קרקעות-הממשלה

כג. הממשלה והישוב

כד. גדוד ערבי?

כה. בתי-הספר העבריים והממשלה

כו. כיבוש ג'ניבה

כז. קול מבית-הסוהר

כח. הלזה יקרא משפט?

כט. גזירה חדשה?

ל. הכותל

לא. חרפה!

לב. חובת הממשלה כלפי תל-אביב

לג. שתי תשובות

לד. בג'ניבה – ובירושלים

לה. "המצאת" מחלקת העליה

לו. עבודה עברית

לז. אחרי מאורעות ירושלים

לח. הפועל העברי ונמל חיפה

לט. פרובוקציה של נדבכים

מ. כשלון או הישג?

מא. שוב על בתי-הסוהר בארץ

מב. הממשלה וחולי-הרוח

מג. גורל האות העברית

מד. חשבון פוליטי

מה. בשעה חמורה

מו. ישאו המסיתים את עוונם

מז. מי הוא האויב?

מח. שלום או שוחד?

מט. חולשה או משחק?

נ. בשולי עדותו של לוק

נא. ועדת החקירה

נב. על משפט “דבר”

נג. תשובה שאין לקבלה

נד. השאיפה לשויון

נה. תכנית הפיתוח

נו. מעשה בנטביטש

נז. מכסי-מגן

נח. ועדה לתחוקת עבודה

נט. לשאלת ה"פיתוח"

ס. ואדי חוארית

סא. הקלה מדומה

סב. החוק לארגון העיריות

סג. נזכור!

סד. ההפקרות הקרקעית

סה. העודף בקופת הממשלה

סו. בפני ועדת המנדטים 1932

סז. זה לעומת זה

סח. "טיהור" הפקידות הגבוהה מיהודים

סט. האסון בואדי חוארית

ע. דין-וחשבון פרנטש והמלוה החדש

עא. זהירותה של ממשלת המנדט

עב. השלטון הארצישראלי בקונגרס הי"ח

עג. גזירות העליה מנין?

עד. התרת הפגנות

עה. כוחה של נאמנות בפוליטיקה

עו. שוב “הספר החום” ו“מלחמתי”

עז. לשינויים במחלקת העליה

עח. לאחר משפט האניה היונית

עט. בעצם החג

פ. חוק המשמרות

פא. הכרוניקה המדאיגה

פב. שביתת-הרעב

פג. לאחר רצח רוזנפלד

פד. עינויי העולים הבלתי חוקיים

פה. נומרוס קלאוזוס בארץ-ישראל

פו. ה“בלתי חוקיים” בידי האדמיניסטרציה

פז. שוב לענין ה“בלתי חוקיים”

פח. הויכוח הארצישראלי בבית-הלורדים

פט. רוח רעה

צ. המועצה המחוקקת בבית-הנבחרים

צא. תכנית הקנטונים

צב. הרכב הועדה המלכותית

“בזאת ננצח” – תעודת המאבק המדיני

צג. בזאת ננצח

צד. על תפקידי הנציבות

צה. לדין וחשבון של ועדת המנדטים

צו. על "הדומיניון השביעי"

צז. הליגה למען הדומיניון

צח. במוקש (פילבי – מגנס)

צט. זכויותינו על הארץ

ק. תעודה מדהימה

קא. הספר הלבן של פספילד

קב. איך הגיע סימפסון להצעותיו על העליה?

קג. מומחה שונה ממומחים

קד. להבנה של הפוליטיקה האנגלית בארץ-ישראל

קה. הערך המעשי של איגרת מקדונלד

קו. במרי שיח

“המפעל” – המדיניות העברית החדשה

קז. המפעל

קח. ליום השנתים לאישור המנדט

קט. הסוכנות היהודית

קי. אמת ותנועה

קיא.אי-אמון

קיב.עם הדין-וחשבון הראשון

קיג. קיסמים

קיד.מעמד ציריך

קטו.אמת קצוצה

קטז.פרש

קיז. עת לגבש

קיח.שאלת הסוכנות המורחבת

קיט.כשגולה שלמה מתבוססת

קכ. לאחד באפריל 1933

קכא. היכן התנועה הציונית?

קכב. המדיניות העברית החדשה

קכג.כיצד קולטים

קכד. דם יהודי אלג'יר

קכה. נוכח אסון יהודי גרמניה

“הברית היהודית”

קכו.הברית היהודית

קכז.כליונה של ההתבוללות

קכח. מצבת תפארת לזרות הישראלית

ליקוטים מכתביו

קכט. ליקוטים מכתביו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה בילינסון

הקלידו

 • ברוריה שרון
 • מינה סלונים
 • עדי ארמוזה
 • רות קרטמזוב
 • נרי סבניה
 • אבישג צחי
 • מירב עזרא
 • שרה בוני
 • קרן בן-שושן
 • מרים קורקין
 • רמי פוגטש
 • ישעיהו ברוט
 • נורית רכס
 • יהודית גלדמן
 • דביר יצחקי
 • סוניה הרטמן
 • אלה שפירא-כהנא
 • רבקה רוזנבאום
 • רינה גולן
 • גאולה אופק
 • רבקה קולבינגר
 • רבקה חן
 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר
 • נירה דובר
 • נאוה פריימן

הגיהו

 • נורית רכס
 • רחל רוטמן
 • שמרית לאופר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה בילינסון

הקלידו

 • ברוריה שרון
 • מינה סלונים
 • עדי ארמוזה
 • רות קרטמזוב
 • נרי סבניה
 • אבישג צחי
 • מירב עזרא
 • שרה בוני
 • קרן בן-שושן
 • מרים קורקין
 • רמי פוגטש
 • ישעיהו ברוט
 • נורית רכס
 • יהודית גלדמן
 • דביר יצחקי
 • סוניה הרטמן
 • אלה שפירא-כהנא
 • רבקה רוזנבאום
 • רינה גולן
 • גאולה אופק
 • רבקה קולבינגר
 • רבקה חן
 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר
 • נירה דובר
 • נאוה פריימן

הגיהו

 • נורית רכס
 • רחל רוטמן
 • שמרית לאופר