רקע
דב סדן
דב סדן
(1902‏-1989)
חוקר ספרות, סופר, מתרגם, פובליציסט וחבר הכנסת. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל לחכמת ישראל לשנת 1968.


t שירה

 

צלילים

l פרוזה

 

באלכסון: ספורים ובדומה להם

מעשים שהיו כך היו: עשרה ספורים קצרים

a מאמרים ומסות

 

אבני בדק: על ספרותנו, מסדה ואגפיה

תל אביב: הקבוץ המאוחד

אבני בחן

תל אביב: מחברות לספרות

אבני בוחן: הקדמה

I

עוגב רחל (על רחל מורפורגו)

בין השמשות (עם כל שירי נפתלי הירץ אימבר)

אבי המשחק (סביבי אברהם גולדפאדן)

בעל הפנקס (על זכרונות דוד ישעיהו זילברבוש)

שר ההומור (ששה מאמרים) (על שלום עליכם)

משל-השקמה (על נחום סוקולוב)

מזג טוב (על א. ל. לוינסקי)

בין שני נהרות (על שמריהו לוין)

II

אל השתין (על ח. נ. ביאליק, מאמר א‘: באפילת הסתירה; מאמר ב’: לאור המזיגה; מאמר ג: המשולש)

בלב הערבה (לשירת שאול טשרניחובסקי)

בין זעף לחנינה (על ז. שניאור)

הדרך לשירת השלוה (על האידיליות של דוד שמעוני)

שירת הערער (על יעקב לרנר)

במעגל-ביניים (על שמעון גינזבורג)

יד החזון (על שירת יוסף צבי רמון. מאמר א‘: גינה אחות לנו; מאמר ב’: חלום ושליחות; מאמר ג': פינקס המאמין)

עיטורי בלדה (על שמשון מלצר)

בשער הנגינה (על אברהם איסר יוסקוביץ)

בין ליבנה לאורן (על זרובבל גלעד)

בסירה עטורת-ציצים (ציון לאגדה אקר)

III

בשדה-הקפיצה (על ש. בן-ציון)

בדרך לענווי-עולם (חתך בסיפורי י. ח. ברנר)

פנס ביער (על ג. שופמן)

המרחק הנורא (לנובילות של י. ד. ברקוביץ)

מעבר למראה (על ש"י עגנון, מאמר א‘: עם ארבעת הכרכים; מאמר ב’: מבוכה וגלגוליה; מאמר ג‘: מבית לפשטות; מאמר ד’: קונצפט למכתב ברכה; מאמר ה': בסוגריים)

מלוא עין (על ח. הזז)

בין מורא ופלא (על ברוך פישקו)

IV

בין-הצמדים (על אחד העם)

כנפי-עיט (על הרצל וסביביו, מאמר א‘: לצדי הדמות; מאמר ב’: פיסקאות מובלעות; מאמר ג‘: בקום חזונו; מאמר ד’: בין פתרון לחידה)

אביר התשובה (על נחום בירנבאום)

מקשה וזיזים (למשנתו של א. ד. גורדון)

משורר הקודש (לדמותו של הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק)

הרומנטיקן (דברי אזכרה על הלל צייטלין)

איש החומרה (מסות יעקב שטיינברג)

V

אומן מופלא (על ישראל רוחומובסקי)

בין סאטירה להומור (מכתב לאריה נבון)

VI

זמר עם (מאמר א‘: בין שיר למנגינה; מאמר ב’: בין בירור להשגה)

על מספר וסיפורו (עם ספרו של דוד כהן “אשר שמעתי וסיפרתי”)

משלי-עם בחרוזים (על ר' משה יצחק וולך)

VII

בשוב נידחים (עם תרגום הספרים החיצוניים)

אלה אזכרה בדמעות שליש (שלוש מאות שנה לגזירות ת"ח)

אבני גבול: על אישים ודרכים

תל אביב: מסדה, 1964

שלוש הערות

I

כּרוֹז המיפנה (על משה הס)

האנונימוס (עם עצמות פינסקר)

בעל "חבצלת" (על ישראל דב פרומקין)

נועץ שרטון (על פרץ סמולנסקין)

בין השמשות (על נפתלי הירץ אימבר)

עוגב רחל (על רחל מורפוגו)

II

אביר התשובה (על נתן נחום בירנבאום)

כנפי עיט (על הרצל וסביביו)

III

בין סניגור לקטיגור, על יוסף שמואל בלוך

בין קברניט לעדה, על צבי פרץ חיות

נכד הרב, על מרדכי זאב ברודא

IV

בעל הפנקס (על זכרונות דוד ישעיהו זילברבוש)

בעל “המצפה” וסביביו, על שמעון מנחם לזר

בצל הקארפאטים, על ראובן פאהן

אָבני דור, על פינחס בן-סירה

V

שיור לקברניט, על אדולף שטאנד

לפרשת-תוגה, על קארל רוזנפלד

בדרך הביתה, על משה קלווארי

      מאמר א':  התחדשות וטיבה

      מאמר ב':  עם ספרו

קרבן עלומים, על ברנהארד שוטלנדר

VI

מבית לנפש, על זיגמונד פרויד

      מאמר א':  ליום גבורותיו

      מאמר ב':  אורים בחשכה

      מאמר ג':  אימת הסתרים

אבי יתומים, על יאנוש קורצ’אק

      מאמר א':  נכדו של זגג

      מאמר ב':  פה ושם

אבני גדר: על סופרים וספרים

אבני זכרון

אבני מפתן: מסות על סופרי יידיש

תל אביב: י“ל פרץ, תשכ”ב

שלוש הערות

I

זמרי ברוד וירושתם

אבי המשחק (סביבי אברהם גולדפאדן)

שם דבר (על נחום מאיר שייקביץ. מאמר א‘: עם זכרונותיו; מאמר ב’: משפט וערעורו)

שר ההומור (ששה מאמרים) (על שלום עליכם)

נאמנות משולשת (על דוד פינסקי)

II

האורג: על יהואש

כיסופי גאולה: על ה. ליוויק

מאמר א': עם מגילת החזיונות

מאמר ב': בין משכים למאחר

כבשונה של שירה (על אהרן גלאַנץ-לעיעלעס)

סוד מכורה (על איציק מאנגר)

מאמר א': בין כפיפה לזקיפה

מאמר ב': שלושה סעיפים

מאמר ג': בקפלי דמויות

III

נוסח ז’ליחוב (על איי מאיר ווייסנברג וסביביו)

בסוד ההיוליות (על יואל מאסטבוים)

אחוזה גדולה (על יוסף אופאטושו)

מאמר א': בין הווי ותולדה

מאמר ב': כתום היום

מאמר ג': דבר מספד

נוסח קורדון (על א. מ. פוקס)

מצבה (על בית ברגנר)

עיר וציירה (על הרץ ברגנר)

בינה בחשכה (על ישעיה שפיגל)

מבואי כפר (על יוסף ארליך)

IV

חטיבה ודרכה (על שירת יידיש בגליציה)

כפל בכורה (על שמואל יעקב אימבר)

דיוקן ומצבה (על בריש וויינשטיין)

שיטים פורחות (על דבורה פוגל)

לשירת המולדת (על יוסף פפירניקוב)

מוצאי שבת (על יחיאל לרר)

V

שומר החותם (על ישראל צינברג)

המבקר והיכלו (על שמואל ניגר)

מאמר א': דרכו של פוסק

מאמר ב': תנופה והישג

בעל מסות (על שלמה ביקל)

תיאטרון – גורל (על מיכאל ווייכרט)

מאמר א': דרך לתעודה

מאמר ב': אוטופיה-למעשה

VI

חומה (על א אלמי)

גוילים (על מנשה הלפרן)

אבני שעשוע

אבני שפה

אור זרוע: בינה בלשונותיו של שמשון מלצר

אחרית השעשועים

אלופי ומיודעי: אישים במעגל תנועת העבודה

אלכה ואשובה: דברים בעניני אמונות ודעות

ארחות ושבילים: מסה, עיון חקר

בגולה ובמולדת: זכרונות

בין דין לחשבון

בין שאילה לקנין

בלשון מדבר בעדו: פרקים שבעל פה

בצאתך ובאהלך: מנין חקרי-ספרות

גורל והכרעה: משנתו של שלמה שילר

גלגל מועדים: שבת ושלוש רגלים, גלגולי פיוט, אגדה ושעשוע

המנגן המופלא: חיי יוסף גוזיקוב וסביביהם

המשורר – ברו ותוכו

הנמר וידידו המנמנם: אסופת מאמרים

כוכב נידח

מרחביה: ספרית פועלים, 1950

מדרש פסיכואנליטי: פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר

מכוחו של מקרא: תריסר חקרי כתובים

ממחוז הילדות

ממעגל הנעורים

מריבי בית: עם, חברה, פלגות

עיר ואם בעיני בניה

על ספרותנו: מסת מבוא

מתוך: ערכים - ספרית המגון למדריכים; ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, בהוצאת ראובן מס; תש"י

על ש"י עגנון: מסה, עיון וחקר

עצים ואבנים: לתולדות מליצה אחת

פולמוס ושווה-פולמוס: בין רשות הספרות וחובת הסופרים

פרקי קריאה וניתוח: שעורים בסוגיה: מבוא לספרות בדורות האחרונים

קערת אגוזים, או אלף בדיחה ובדיחה: אסופת הומור בישראל

ש“י עולמות: י”ב מחקרי פולקלור

שנות חיים

s יצירות מתורגמות

 

הרצל – כרך ראשון <מאי 1895-אוגוסט 1897> / בנימין זאב הרצל

תל אביב: מ' ניומן, תש"ח.

אחריתו של נאצי: רומן / אנטול סטרן (1968–1899)

אנהלי / יוליוש סלובצקי

אפקים בוערים / יוסף ארליך

בטרם מבול / פליקס ולטש

בין זרע לקציר / משה בן יקותיאל קלורי

גלילי הכבול / מקס ברוד

הנזיר והגדייה: סיפורים, שירים, מאמרים / דער נסתר

כזה וכזאת על ילדים / יאנוש קורצ’ק

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב.

מפה לאוזן

כזה וכזאת על ילדים

מאלי פשגלונד (עתון הילדים והנוער)

דת הילד (מבוא לסיפור)

על אפוס חדש

ילדי התנ"ך: משה

רשמי ארץ-ישראל

יובל המעשה

אגרות

כתבים: פרוזה פיוטית / יאנוש קורצ’ק

אדם עם אלוהיו (תרגם אורי אורלב)

קצר ללא בושה (תרגם אורי אורלב)

סנאט המטורפים (תרגם אורי אורלב)

שיחות רדיו (תרגם אורי אורלב)

פדגוגיה מבדחת (תרגם אורי אורלב)

ילדי התנ"ך: משה

כתבים פדגוגיים (3 כרכים) / יאנוש קורצ’ק

זכות הילד לכבוד

כאשר אשוב ואהיה קטן

כתבים נבחרים: פרדוכסים – כרך שלישי / מקס נורדאו

לבני יוחנן: 1799 / מתיאס קלאודיוס

מאה סיפור וסיפור / יוסף אופאטושו

מגלת מעפיל / צבי זאב סכר

מות גבורים / פאולה וליש

מימזיס: התגלמות המציאות בספרות המערבית / אריך אוארבך

מקור עברי בהסוחר מונציה לשקספיר / שלמה יהודה שינפלד

משירי לי-טי-פה / פו לי

ספר צבי ביקלס-שפיצר: דמותו ויצירתו

עליתי מספציה: רשימות אוד מוצל מגיטו לבוב / יצחק בן יחזקאל לוין

קרל צ’פק: מסה / פרנטישק גוטליב

ר' שמעיה מברך המועדות: ודברי סיפור אחרים / אייזיק מאיר דיק

שחוק הגורל: ספורים וציורים / י' שורין

שמשון מתנה את מר לבו / אליעזר פרנקל

מעשה בלץ בעכברה ובנסתר עצמו / דער נסתר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב סדן

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אסנת קליימן
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מאור פרץ
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • נעה הורן
 • נעמי זיו
 • עדינה קופלמן
 • עופר וייס
 • עופר ק. פ.
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • צחה וקנין כרמל
 • רותי בראל
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקו

 • גילה גולדשטיין מספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב.
 • הילה לוי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב סדן

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אסנת קליימן
 • אסתר ברזילי
 • בני סורקין
 • גילה ברנס
 • גליה גזית
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חנה טל
 • יוסף אלבז
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מאור פרץ
 • מירה ברק
 • מלאכי שפר
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • נעה הורן
 • נעמי זיו
 • עדינה קופלמן
 • עופר וייס
 • עופר ק. פ.
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • צחה וקנין כרמל
 • רותי בראל
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • שלומית אפל
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • משה נועם
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקו

 • גילה גולדשטיין מספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב.
 • הילה לוי