רקע
יוסף חיים ברנר
יוסף חיים ברנר
(1881‏-1921)
סופר, הוגה, פובליציסט ומנהיג ציבור.


a מאמרים ומסות

  ע“פ “כתבים”, כרכים ג-ד, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל”ח-תשמ"ה, הביאו לבית-הדפוס מנחם דורמן ויצחק כפכפי

בלונדון

א. הטיפה (בשנת מות הרצל, תרס"ד)

ב. מעשים

ג. רשמי שעה

ד. משוק הספרים (“הזמן”)

ה. מכתב ארוך שלח לי

ו. על הדרך

ז. מכתבים לרוסיה

ח. דפים (מפנקסו של סופר עברי)

ט. רפרופים ספרותיים

י. אמרים

יא. חב"צ כותב

יב. ציונים

יג. קורספונדנציה (בר-יוחאי)

יד. ביבליוגרפיה (“החיים החדשים”)

טו. פנקס קטן

טז. מעין גילוי-דעת

יז. מכתבי סופר

יח. קורספונדנציה (לסופר ד"ב בל.)

יט. אל החותמים והקוראים

כ. מנדלי (ליובל השבעים שלו)

כא. ל"מתכוון לטובה"

כב. הערה

כג. לעשרות חותמי "המעורר"

כד. אורי-ניסן (מלים אחדות)

כה. מלונדון, מלבוב וממקומות אחרים

בלבוב

כו. דפים מפנקס ספרותי א.

כז. מן הספרות העברית (שיחות)

כח. דפים מפנקס ספרותי ב. (רייזין)

כט. דפים מפנקס ספרותי ג. [“ספרות” א']

ל. דפים מפנקס ספרותי ד. [“העתיד”]

לא. דפים מפנקס ספרותי ה. [גליציה]

לב. מתוך הפנקס

לג. מעולם ספרותנו

לד. ביבליוגרפיה [“אמנות וחיים”]

לה. ביבליוגרפיה [“העתיד היהודי”]

לו. ביבליוגרפיה [“הפועל הצעיר”]

לז. מהרהורי סופר

לח. מתוך הפנקס [“השחר”]

לט. מתוך הפנקס [יצחק כצנלסון]

בארץ – שנתיים ראשונות

בראשית פברואר 1909 עלה י"ח ברנר לארץ.

בראשית מרס 1909 הגיע לירושלים, כחבר לועד המערכת של עיתון “הפועל הצעיר”. בספטמבר 1909 עבר לגור בעין-גנים שליד פתח-תקוה ואחר כך ביפו. למעשה הוסיף להשתתף בעריכת עיתון “הפועל הצעיר”. ופירסם בו את רוב מאמריו ורשימותיו עד סוף תרע"א.

במשך השנתיים יצאו לאור סיפוריו: “אגב אורחא”, “בין מים למים”, “עצבים”, “מכאן ומכאן”.

תרגם דרמות של ג' הויפטמן – “מיכאל קרמר”, “אנשים בודדים”, “בעל-העגלה הנשל” – שהופיעו בקובצי “יפת”. תרגם ועיבד חוברות פופולריות בשביל הוצאת “לעם”. כן תרגם את “החטא וענשו” של דוסטויבסקי, תרגום שנשאר זמן רב בכתובים.


מ. בפעם המאה (מפרפורי נפש אחת)

מא. מהספרות והעתונות שבארץ [“חבצלת”, “הניר”, “הצבי”]

מב. רגשים הרהורים [“ברזל בברזל”]

מג. מהספרות והעתונות שבארץ [“העומר”]

מד. מהספרות והעתונות שבארץ [“העומר” ד']

מה. מהספרות והעתונות שבארץ [“ניצוצות”, “הפרדס”, “החרות”]

מו. מהרהורי קורא

מז. רגשים והרהורים [על “מחפשי אלוהים”]

מח. כתביו הציוניים של נורדוי (רצנזיה)

מט. רגשים והרהורים [על העתונות הציונית]

נ. רשמי שעה (מכתבי סופר)

נא. סמולנסקין

נב. ביבליוגרפיה [“תושיה”, “מוריה”, “ספרות”, ברקוביץ]

נג. מצרור כתבים ישנים (הרהורי קורא)

נד. מן המשעול (שיחה ספרותית)

נה. צרת הלשונות

נו. יענק'ל הנפח (על הבמה העברית ביפו)

נז. מתוך הפנקס [כתבי לילינבלום א']

נח. בעתונות ובספרות [חג יובלו של בן יהודה]

נט. בעתונות ובספרות [על חזיון ה“שמד”]

ס. שאלה

סא. לבירור הענין

סב. למערכת "הד הזמן"

סג. בעתונות ובספרות [“טל”, “תחכמוני”, “לקט”, “מול אוהל תימורה”, “שלכת”]

סד. בעתונות ובספרות [“ההסתדרות לתרבות”, ז’יטלובסקי, שניאור]

סה. בעתונות ובספרות [עם מותו של ל"נ טולסטוי]

סו. [מנדלי לדורנו – כלפי י' רבינוביץ]

סז. מתוך הפנקס [“העברי”, ברנפלד ולוריא; קונגרס לשם מה?]

סח. ביבליוגרפיה [“ר' ישראל סאלאנטר”, מאת ש' רוזנפלד]

סט. ציונים [שלבים; לקובץ “יזכור”]

ע. לעורכי "הפועל הצעיר"

עא. הז'נר הארץ-ישראלי ואביזריהו (ממכתב פרטי)

מהספרות והעתונות שבארץ (הספרות העברית בארץ ישראל)


בתשרי תרע“ב, אוקטובר 1911, עבר י”ח ברנר לגור בירושלים, כמשתתף בעריכת המדור הספרותי של “האחדות”, שבועונה של מפלגת “פועלי-ציון”, ובמשך השנה פרסם בו את רוב רשימותיו.

הוציא לאור את “הגדת המות” של ל“א אורלוף, את “והיה העקוב למישור” של ש”י עגנון, ואת: “בצה” של צ’כוב בתרגומו של א"נ גנסין.

יחד עם ר' בנימין ערך את הקובץ “בינתים”.

בירושלים

עב. על העיקר שאיננו (מתוך פנקס ישן)

עג. האוהלה (מכתב מארץ ישראל)

עד. דפים מפנקס פתוח

עה. קצת על טשרניחובסקי (קטעים מהרצאה)

עו. בחיינו ובעתונותנו (הפרעות באנגליה וכו')

עז. רשימות ביבליוגרפיות (הורליק, “פרצופים ספרותיים”)

עח. רשימות ביבליוגרפיות (יהל"ל, “כשרון המעשה”)

עט. בחיינו ובעתונותנו (שני סעיפים וכו')

פ. בחיינו ובעתונותנו (קצת אמרות וכו')

פא. רשימות ביבליוגרפיות (לחובר, “אחד העם”)

פב. בחיינו ובעתונותנו (לקתה מידת הדין וכו')

פג. בחיינו ובעתונותנו (דבר בעתו ובמקומו וכו')

פד. בחיינו ובעתונותנו (ישועות ונחמות וכו')

פה. בחיינו ובעתונותנו (לשאלת העבודה העברית וכו')

פו. רשימות ביבליוגרפיות (“גלות” ליצחק קצנלסון)

פז. רשימות ביבליוגרפיות (“ישימון” לדוד שמעונוביץ)

פח. מפנקס קטן (ריקודין; שני "ממה-נפשך" כנגד אחד)

פט. נושנות

צ. בחיינו ובעתונותנו [על מערכת “מולדת”]

צא. בחיינו ובעתונותנו [על עתונות ויהודים]

צב. חוברת היובל של "השילוח"

צג. רשימות ביבליוגרפיות (“גבעולים” לי' פיכמן)

צד. רשמי ספרות

צה. בחיינו ובעתונותנו [על השמד וההתבוללות]

צו. בחיינו ובעתונותנו [מה בין יהודים לפולני בפולין]

צז. בחיינו ובעתונותנו [על “כל ישראל חברים”]

צח. במקום רצנזיה

צט. רשימות ביבליוגרפיות (“סנונית”)

ק. רשימות ביבליוגרפיות (“זמרת הארץ”)

קא. רשימות ביבליוגרפיות (כתבי ויתקין)

קב. רשמי קורא (“העברי החדש”)

קג. רשמי קורא (“דניאל שפרנוב” מאת א' קבק)

קד. רשמי קורא (“משירי אביגדור פאירשטין”)

קה. מפנקס קטן [“בארץ היהודים” לש"י אימבר]

קו. גם אלה אנחות סופר (מפנקס בלה)

קז. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

קח. אזכרה ליל"ג

קט. הערות

בירושלים

קי. למה רגזו? (מכתב מארץ ישראל)

קיא. קטנות גם גדולות [“א”י החדשה והישנה" למילר]

קיב. "רביבים" ג-ד (מאת המו"ל)

קיג. מתוך פנקסי

קיד. "כתבי יהושע ברזלי"

קטו. קטנות גם גדולות [מה רוצה ש"י איש הורוויץ?]

קטז. “יפת”

קיז. ביבליוגרפיה (חוברת “ירושלים”)

קיח. ביבליוגרפיה (“ברקים” לבן-אב"י)

קיט. ביבליוגרפיה (“בימי שבתאי צבי” ליעקב וסרמאן)

קכ. ביבליוגרפיה [“ככלות הכל” לברגלסון]

קכא. “נתיבות” (רשימה ביבליוגרפית")

קכב. במקום הקדמה (ל“טיולים בעולם המשל והאגדה”)

קכג. ביבליוגרפיה (“התרבות הישראלית”)

קכד. ביבליוגרפיה (“לוח ארץ ישראל”)

קכה. משדה הספרות (“דון יוסף נשיא”)

קכו. משדה הספרות (“מולדת”)

קכז. מתוך הפנקס (על ה“חדר”)

קכח. ביבליוגרפיה (“ספרותנו החדשה” לד"ר מ' רבינזון)

קכט. ביבליוגרפיה (“הצדה”, קובץ זיכרון לא"נ גנסין)

קל. ביבליוגרפיה (“מירכתי תבל” לצ' כשדאי)

קלא. ביבליוגרפיה (“הצעיר”)

קלב. ביבליוגרפיה (“בני משה” לש' טשרנוביץ)

קלג. מפקידה לפקידה

קלד. בעולמנו א'

קלה. בעולמנו ב'

קלו. מחיי ירושלים

קלז. מתוך הפנקס [על אוניברסיטה יהודית]

קלח. משדה הספרות [“זהרורים” למ' פוזננסקי]

קלט. דפים מפנקס ספרותי (“די יודישע וועלט”)

קמ. אבי הפובליציסטיקה שלנו (על חיי מ"ל לילינבלום)

הערכת עצמנו בשלושת הכרכים

בימי מלחמת עולם

קמא. מפנקס [בפרוץ מלחמת עולם]

קמב. משדה הספרות [כתבי אז"ר, ב']

קמג. האינטליגנציה מהי?

קמד. הספרות הפולנית בערב ימי המלחמה

קמה. משדה הספרות [“ספר המשתה” לאפלטון]

קמו. משדה הספרות (“על יד הקיר” לא' ראובני)

קמז. י"ל פרץ (אחרי מיטתו)

קמח. נקרולוג [על קנטור וגולדין]

קמט. משדה הספרות (“היהדות והצעירים” לקלמנסון")

קנ. נושנות [“על עתונות פועלי ציון”]

קנא. מאגרת

קנב. הנאמן (לדמות דיוקנו של ביאליק)

קנג. לשלום עליכם

קנד. שנַיִם

קנה. הוא, ווֹלמן

קנו. בן-אביגדור

בימי הכיבוש הבריטי

בתשרי תרע“ט, אוקטובר 1918, חזר י”ח ברנר לתל-אביב.

במשך שנים אחרונות אלה יצאו לאור סיפוריו: “המוצא”, “גזלנים” “אסונות”, “צוואה”, “מזל”, “עוולה”, ואחרי מותו – “הגאולה והתמורה”, “מהתחלה”.

בתרע“ט היה עוזר קבוע למערכת עיתון “הפועל הצעיר” ובו פירסם רוב רשימותיו. כן ערך את “רביבים” ו' – שהופיע באדר תרע”ט.

מראשית שנת תר"פ ערך את ירחון “האדמה” של “אחדות העבודה”, ובו פירסם כמעט כל מאמריו ורשימותיו.

השתתף בוועידת הפועלים בחיפה, חנוכה תרפ“א שייסדה את “הסתדרות העובדים”. משם יצא למחנה “גדוד העבודה” בכביש טבריה-טבחה, ובו הורה עברית לחברים. באדר ב' תרפ”א חזר לתל-אביב.

בכ“ד ניסן תרפ”א, 2 במאי 1921, נרצח.

קנז. מפנקס (לרגל הכניסה)

קנח. שרידי שיחות נושנות

קנט. בבואתם של עולי ציון בספרותנו

קס. נוספות [על עתונות “פועלי ציון”]

קסא. משדה הספרות [חוברת “בנכר”]

קסב. משדה הספרות [“בלימה” לא. ביילין]

קסג. משדה הספרות [“הגליל”]

קסד. משדה הספרות [“ההלכה והאגדה” של ביאליק]

קסה. מתוך הפנקס [א' ליֶסין]

קסו. משדה הספרות [רבעון “העבר”]

קסז. מתוך הפנקס [א"י שטיבל]

קסח. משדה הספרות [ חוברת היובל של טשרניחובסקי]

קסט. רעיון העבודה בשירי טשרניחובסקי

קע. "שתי אחיות" (של א' שטיפטר)

קעא. "זכרונות גרשוני"

קעב. במקום רצנזיה

קעג. בענינים שונים (הערות)

קעד. משדה הספרות [“מורים” מאת י' אפטושו]

קעה. משדה הספרות [“מקרן זווית”]

קעו. משדה הספרות [“גבולות”]

קעז. משדה הספרות [“מחברות הקק”ל"]

קעח. משדה הספרות (“ר' שלמה נגיד” לשלום אש)

קעט. בדבר "האדמה"

קפ. עליות וירידות

קפא. ציונים א' (מות בוסל; בנגב; מרחוק; יובל נורדוי)

קפב. ביבליוגרפיה (“חלומו של מאקאר” לקורולנקו)

קפג. ביבליוגרפיה (“אבות ובנים” לטורגניב)

קפד. ביבליוגרפיה (“הגט” לש' בן-ציון)

קפה. ביבליוגרפיה (יהואש)

קפו. מחוץ ומבית

קפז. ציונים ב' (בשבחה של ארץ ישראל; משלחת; עבודה או צבאיות?; חיקוי או עצמיות; יפו או ירושלים?; דמעות פייטן; יעקב דינזון)

קפח. ביבליוגרפיה (“מקלט”)

קפט. ביבליוגרפיה (“חיי הרצל” לבריינין)

קצ. ביבליוגרפיה (מארכס והיהדות" לז' רובשוב)

קצא. ביבליוגרפיה (“באש ובחרב” לסנקביץ)

קצב. ביבליוגרפיה (“אינגבורג” לקלרמן)

קצג. ביבליוגרפיה (“מעברות”)

קצד. ביבליוגרפיה (“מזרח ומערב”)

קצה. ביבליוגרפיה (“פירכוסים” לי' הר-אבן)

קצו. ציונים ג' (מפי איש-העתון; התפעלות ומוסר-השכל; חזון הימים והעתים; על יד מיטת הגוסס; בפנים; אי-נורמליות; כרוז לאיחוד; נחמן סירקין)

קצז. ביבליוגרפיה (“ערכים”)

קצח. ביבליוגרפיה (“מושבי עובדים” לא"ל יפה)

קצט. ביבליוגרפיה (“אוטופיה יהודית” למ' מייער)

ר. ביבליוגרפיה (“תחית עם ישראל” לרוטנברג)

רא. ביבליוגרפיה (“קובצים סוציאליסטיים יהודיים”)

רב. ציונים ד' (אחרי מות; האבדה המוחזרה; “המחנה הנשאר”; דאגה ותקלה; “שפע”?; מפ.ס.ס.א.פ.פ.צ.; על עסקי טרמינולוגיה; הטוב והרע)

רג. לפנים ולאחור (דפים מכתבי סופר)

רד. ציונים ה' (ה“תכלית” בלי “תכלית”; “השגות”; סמיכת הפרשה; פרובלימה; המשך; נוספות; קיצוניות; שיתוף הפעולה; טעות-סופר או טעות-הנהלה; אנקיטה)

רה. במקום ביבליוגרפיה

רו. ציונים ו' (אהרון שֶר)

רז. תל-חי

רח. יוסף טרומפלדור

רט. מפנקס

רי. לעניננו

ריא. ציונים ז' (מספר “שופטים”; “בין שני אריות”; מ“ספר האגדה”; ושוב איםן הנדון דומה לציטטה; עולם כמנהגו; גילוי וכיסוי; מתל-חי לירושלים; צידוק הדין; שלהי-ניסן; אחרית-דבר)

ריב. מפנקס [ההתעללות]

ריג. ציונים (לז’בוטינסקי וחבריו)

ריד. ציונים ח' (טקט; הסכנה האמיתית; אניקדוטה; סקאנדאל; מתעלפים ופרחים; ובמחנה צעירינו?; קו-אור?; עזרת-אחים ואבק פוליטיקה; ועוד קצת “ביני לבין חמי”)

רטו. ציונים [שיירים] (מאמריסטיקה; ריזיגנציה; ועידת “אחדות העבודה”; קרן-הגאולה על דאטפת; טאקט; רעיונות)

רטז. שאיפה

ריז. מן העתונות היהודית

ריח. במקום נאום

ריט. בשולי גליונות הפואמה

רכ. ציונים י'-י"א (שתי שאלות; הפועלים עצלים – ובעל הבית דוחק; וזאת – מלים אחדות – לבן יהודה; חג בדוי; ינתן דבר פועלי ארץ-ישראל בידי פועלי ארץ-ישראל)

רכא. מאת העורך

רכב. ציונים י"ב (רישעות)

רכג. ביבליוגרפיה (הוצ' “עבודה”)

רכד. רשמי שעה

רכה. רשמי שעה (מתוך העזבון)

רכו. מפנקס

w מכתבים

 

איגרות י"ח ברנר

כל כתבי י“ח ברנר, כרך ג', [תל אביב]: הקיבוץ המאוחד; תשכ”ז 1967

v עיון

 

האדם והטבע (פורסם תחת השם “ב. זעירא”)

יפו: הוצאת לעם, התר"ע.

s יצירות מתורגמות

 

החטא ועונשו / פיודור דוסטוייבסקי

בעל הבית והפועל / לב טולסטוי

סבסטופול / לב טולסטוי

היהודים בזמן הזה / ארתור רופין

מיכאל קרמר / גרהרט הויפטמן

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף חיים ברנר

הקלידו

 • אביבית גור-ארי
 • אודי יוליס ז"ל
 • איילת עוז
 • אילנה רונן
 • איריס חנימוב חסון
 • אירית חיל
 • אמה
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • בארי צימרמן
 • בתיה פריד
 • ג’ודי בנימין
 • גליה גזית
 • גליה חן
 • גלית אקסלרד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • טל פרי
 • יהודית גלדמן
 • יעל בהרב
 • יעל זאבי
 • לדה מרינין
 • לי רוטברט
 • מרגלית נדן
 • מרים ינאי
 • מרים מאיר
 • נאוה שגיב
 • נועה הורן
 • נילי אפשטיין
 • נעמי דייגי
 • נעמי נמרוד
 • סוניה הרטמן
 • סמדר רגב אגמון
 • עדינה קופלמן
 • עודד ורמל
 • עמירה ביידר
 • עפרה רגב
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • קרן שוסטר
 • רבקה חן
 • רוני גבעתי
 • שרית רביד
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שמרית לאופר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף חיים ברנר

הקלידו

 • אביבית גור-ארי
 • אודי יוליס ז"ל
 • איילת עוז
 • אילנה רונן
 • איריס חנימוב חסון
 • אירית חיל
 • אמה
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • בארי צימרמן
 • בתיה פריד
 • ג’ודי בנימין
 • גליה גזית
 • גליה חן
 • גלית אקסלרד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • טל פרי
 • יהודית גלדמן
 • יעל בהרב
 • יעל זאבי
 • לדה מרינין
 • לי רוטברט
 • מרגלית נדן
 • מרים ינאי
 • מרים מאיר
 • נאוה שגיב
 • נועה הורן
 • נילי אפשטיין
 • נעמי דייגי
 • נעמי נמרוד
 • סוניה הרטמן
 • סמדר רגב אגמון
 • עדינה קופלמן
 • עודד ורמל
 • עמירה ביידר
 • עפרה רגב
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • קרן שוסטר
 • רבקה חן
 • רוני גבעתי
 • שרית רביד
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שמרית לאופר