רקע
יצחק ליבוש פרץ
יצחק ליבוש פרץ
(1852‏-1915)
מחשובי הסופרים ביידיש ובעברית ואחד מאבות תקופת התחייה בספרות.


l פרוזה

 

מפי העם

עברית במקור

למראשותיו של גוסס

ה"עושה נפלאות"

"טוב"

שלוש מתנות

חיים-יונה ויטלס

סדר של כלבים

הפקדון

האוצר

התאוה לבגדים

עינים מושפלות

נשמות אילמות

א. הקדמה: שתי דרכים, שני משלים

ב. פסוקי דזמרא או יוחנן שואב המים וה"אורח חיים"

ג. שמע ישראל

ד. נסים על הים

לא תחמוד

מסירות נפש

משפט אלמנה עם הרוח

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

כל השנה מבוסם – בפורים מפוכח

הבעל-שם מביא שדוּך לידי גמר

מתנות דרשה

מלווה-מלכה

פדיון שבויים

הזווּג או שׂרה בת טובים

החוכר

בשל ריחה של טבק

הסינור

המנגן

באויר הצח

חלומו של מלמד ליטאי

מוֹטל פּרינץ

יחדיו

הקרבן

שלוש חופות, חלק ראשון

שלוש חופות, חלק שני

חסידות

עברית במקור

שהשמחה במעונו

בין שני הרים

גלגולו של ניגון

שיחת חסידים

אם לא למעלה מזה

משנת חסידים

כרת

נסים ונפלאות

כיצד מתגלין

העופות והגווילים

מספורי יוחנן המלמד

א. מאן דיהיב חיי יהיב מזוני

ב. פוחת והולך

ג. קללת שכיב-מרע

ד. רוחות מספרות

ה. העונש

מעשה בר' יוחנן הגבאי

מקטרתו של הרבי

שמעיה הגבור

המקובלים

חורבן בית צדיק (דרמה בארבע מערכות)

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ברל החייט

שמחה שבשמחה

התגלות או המעשה בשעיר-העזים (ממעשיותיו של ר' נחמנ’קה)

“תורה”

מספורי יוחנן המלמד:

ו. מה לי לשקר?

ז. כבּוּד אב.

נעילה בגיהנום (מילתא דבדיחותא)

הכנסת כלה

הוא, זכרונו לברכה, והמקורבים שלו

במשכנות עוני

עברית במקור

ציורי מסע

א. במקום הקדמה

ב. בטחון

ג. קח ולך

ד. וכי מרובים הם צרכי אשה?

ה. מספר 42

ו. המשכיל

ז. הרב

ח. ספורי מעשיות

ט. היתום

י. הרב מיארטשוב

יא. לאשטשוב

יב. הנסיון הראשון

יג. נסיון שני

יד. בבית השוחט

טו. הרבנית מסקול

טז. באחריות של אש

יז. הנשרף

יח. המהגר

יט. המשוגע

כ. רשימות

כא. אחד מל"ו

כב. מלשין

תמונות

א. עיר המתים

ב. ר' בריל

ג. הנדיב

ד. עסקי קהל

ה. בתולה נישאת

ו. האשה מרת חנה (צרור מכתבים)

ז. תמונות מעולם התוהו

ח. טורקומדא שלנו

ט. יורשי פרעה

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ציורי מסע

אמת המים

הבאר המאוררת

הכלונס

בקרון הדואר

ספורים של עץ

תמונות

הגוי של שבת

השטריימיל

ימות המשיח

מבית המשוגעים:

א. עולם הבא

ב. כל-בו

ג. חלום

אל עולם התוהו

יצא זכאי

נחת מבנים

מוסר

הבריאה המשונה

בונצי שתוק

תמונות קטנות

אחיות

שלום בית

עברית במקור

מה היא נשמה

"שלום בית"

הקוראת

שבת שהושבתה

האלמנה

המשולח

הקדיש

זוג מספר

נעילה

דודי שכנא ודודתי יחנא

אשת חבר

האילמת

מנדל בריינה'ס

גלמוד

ניגון חדש

פטירת המנגן

משני עברי הדלת

ליל זועה

הצטדקות הנאשם

ארבעה דורות - ארבע מיתות

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

ילדים

אהבת אורג

בלא נדוניה גרוע יותר מאבעבועות

משופע

התפוח

הנער החולה

מנורת חנוכה

נס חנוכה

לא טוב

מה שהללו יכולים!

כשאומרים: משוגע – האמן!

בלא מזל

דם חוטא

החשוב אצל זקן-הכמרים

נר-השבת השביעי

הנרות הללו

הנדחת

משל ודמיון

עברית במקור

חזון אם

הולדת משה

ארבע אבנים טובות

סתמי פיך!

בין המצרים

מה שמו

מספורי הלבנה

צללי אור

א. קין והבל

ב. אורות וצבעים

ג. הוללות

ד. פרומיתיאוס

המחשבה והכנור

א. המחשבה

ב. הכנור

שלוש קריאות

מקור הנשמות

הוא והיא

מנגינות הזמן

במעון קיץ

מעשיות

החדרה, שקצים!

המתייאש

ונוס ושולמית

יוסי בחור הישיבה

באגף המשוגעים

המדור השמיני בגיהנום

שיחת מתים

ברכת הגומל

המלמד מחלם

בשעת נעילה

הציץ ונפגע

מי אנוכי

מנורת החנוכה (מתוך “ספר המועדים”, כרך ה', אגודת עונג שבת, דביר תשי"ד)

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

הירושה (במקום הקדמה)

כוכבים

נטה ממסילתו

מוסר של עששית

שני עצים

אימתי פרץ העץ העתיק בצחוק

השושנה

כנפים

צירי-צירי

הצפור מחוץ-לארץ

בבצה

זאבי מים

קל-וחומר של בן-בקר

חלומות של תרנגולת

חלומות של אשפה

המלאך

שומרת האש הקדושה בהיכל

הפסל

השׂר

חנוכת התליה

שני אחים

האות

החלום

שאלה

אצל הפאַקיר

הנסיכה קוניגונדאַ והנסיך צפרדעון

בקור אצל הצפרדעים

שלום-הנצח בארץ-אי-שם

קרן האור

ביום סתיו

הלב הקטן מפרפר

הזר

אלמונית

על משכבו

פניני-לבנה ובלויי-סחבות

לשנה החדשה

לכבוד חנוכה

פורים

שחקני פורים

נושנות

פסח ממשמש ובא

ל"ג בעומר

פען-דע-סיעקל

הגולם

הויזיק

הדין תורה

מנין באה המימרה: “הוא מנגן בשביל השד”

הפרוש והדוב

כיצד פסק הפרוש מלהיות פרוש

כיצד נתבטלה ישיבת היער

אף זה קרבן

ר' שמעון הזקן

שמאי ראַטמאַן

מתוך הקבר

על שׂחיין, סכך-גגות וילדה של חרסינה

מעשיותיו של ר' שלמה:

א. הקדמה

ב. היהלום

ג. בבית-המשוגעים

ד. קופים

ה. סוסים, פרות ועגלים

ו. הפנס בעל ארבעת הצבעים

הזגוגית

k מחזות

 

עברית במקור

במחזה (תמונות דרמטיות)

אמנון ותמר

בגן העיר

חתן וכלה

על-יד החלון

בחוץ

בנים

בשפל

יידיש במקור, בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

תמונות דרמטיות

עולם הבא

לאחר הקבורה

לילה בבית-הקברות

הגיהנום בוער

עם בוקר

יין-שאַמפאַן

דרמות

מה שנעוץ בכנורון

היה היה פעם מלך

שלשלת הזהב

בפליש על השלשלת

בלילה בשוק הישן

a מאמרים ומסות

 

אבן ואבן (מאמרים ופליטונים)

אבן ואבן, איפה ואיפה

על אודות ה"שולחן ערוך"

שאלת השיטות

מעין ביקורת

עבדים היינו?

התהום בין האבות והבנים

בחיים ובספרות

א. בחיים

ב. בספרות

ג. רשימות של בעל מרה שחורה

היחיד ברשות הרבים

א. אני והקורא

ב. מי ישחט?

ג. להשכלת העם

ד. מנהגי בית הכנסת שלנו

ה. הרהורים רעים

ו. הכול מסוכן…

ז. האינו-מבין

ח. האינו-מרגיש

ט. מכתב של “בעל השושנים” מאת “בעל החוחים”

י. מוסר של מי-קרקע

יא. לעג השאננים

יב. לעג מר

יג. באולם קריבולט

יד. אחת השאלות

טו. חתול צדיק

הכבד מכול

מתנגד הלאומיות

הסנדל למינהו

הרהורי שכיב-מרע

ואויבינו פלילים

מעשה בג' קבצנים

עוד מעט קש וגבבא

רעמים וברקים

על המדוכה

מעשה בשני חרשים

יונים צלויות

בין האורוה והרפת

משוט בארץ

מנגינת היהודים

הגיון בעשרה מאמרות

בעולם האותיות המחכימות

מה היה גורדון, בלשן או משורר?

דברי וכוח

אבני פינה בתרגום שמשון מלצר (מובא ברשות בעלי הזכויות)

בענין היסטוֹריה

הוּרמוּז ואהרימן

מעט תולדות-הטבע

הויכּוּח

הספרות והחיים

בענין שריפות

בדבר חוּצפה יהודית

ערוֹב

הלוָיה

העובדה והעתוֹנוּת

סבתא יחנא

אלוהי, עד שלא נוצרתי

ידידים טובים

התנועה החדשה

אותו היום

מכתב מוַארשה

באסיפה

מן הימים הקשים

תקוָה ופחד

באירוֹפּא ואצלנו מאחורי התנור

רעיונות על אודות הספרות

הזמנים משתנים

שירים

הרהורים בעלמא

והידים ידי עשו

אני מסתלק

מה חסר לה לספרותנו

דרכים המרחיקות מן היהדות

א. הסכנה

ב. יש להבהיר את הדבר

ג. ה"מוֹדרנה" – מאמר המוסגר

ד. הסכנה המוֹדרנית

ה. רוצחי האלהים והדת

ו. מי אשם?

ז. הרפסודת והמבצר

ח. "ככל הגוֹיים"…

ט. ההבדל

י. עוד דרכים

אל ה“גרים” החוזרים בתשובה

ל“גרים” שחזרו בתשוּבה עצה שניה

לחוזרים בתשוּבה עצה שלישית

בשביל הבאים עוד עצה

הדבר האחרון למתבוֹללים בוַארשה

היוּ שקטים!

חרם

מַחלוּ לי

וכּוּח

זמנים ובדיחותיהם

יותר מדי בעלי בתי-חרוֹשת ופועלים

סנדקאוּת עשׂו מנגן

פּרט וכלל

פורים

על אודות שערוּרית המילה

אף זה ליל סדר

אחר חצות

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ליבוש פרץ

הקלידו

 • נירה פרדקין
 • נאוה טובה
 • מאיה פארן
 • שרה פוסטבסקי
 • חנה מורגנשטרן
 • אמיר ברטוב
 • שלומית אפל
 • חגית עופרן
 • מרדכי אפלבאום
 • עליזה רובנר
 • מרים קורקין
 • מרים דהאן
 • אורי בלסבלג
 • דנה פז-פרינס
 • טלי אוקמן
 • אודי יוליס
 • חנה טל
 • סוניה הרטמן
 • בלהה ארגון
 • אילנה רונן
 • רחל דנא
 • שולמית רפאלי
 • יעל זאבי
 • עדנה הדר
 • רבקה קולבינגר
 • יעקב לוינסקי

הגיה

 • עמינדב ברזילי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ליבוש פרץ

הקלידו

 • נירה פרדקין
 • נאוה טובה
 • מאיה פארן
 • שרה פוסטבסקי
 • חנה מורגנשטרן
 • אמיר ברטוב
 • שלומית אפל
 • חגית עופרן
 • מרדכי אפלבאום
 • עליזה רובנר
 • מרים קורקין
 • מרים דהאן
 • אורי בלסבלג
 • דנה פז-פרינס
 • טלי אוקמן
 • אודי יוליס
 • חנה טל
 • סוניה הרטמן
 • בלהה ארגון
 • אילנה רונן
 • רחל דנא
 • שולמית רפאלי
 • יעל זאבי
 • עדנה הדר
 • רבקה קולבינגר
 • יעקב לוינסקי

הגיה

 • עמינדב ברזילי